Personlig assistent

Personer med funktionsnedsättning kan ibland behöva stöd för att kunna leva ett fullgott liv. Därför finns yrket personlig assistent. Att arbeta som personlig assistent är ett omväxlande yrke. Vilka arbetsuppgifter du har är helt beroende på vilka behov den person du arbetar hos har. En bra personlig assistent har en god människokännedom, är flexibel och har lätt att sätta sig in i andra människors situation.


Att stödja en annan människa i vardagen


Mot bakgrund av att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna leva ett självständigt liv finns yrket personlig assistent. Som personlig assistent har du till uppgift att stödja en annan människa i vardagen. Du ska vara en förlängd arm för personen du arbetar hos och hjälpa denne att klara av olika moment i vardagen som försvåras av personens funktionsnedsättning. Yrket personlig assistent är oerhört viktigt. Ditt stöd är nämligen många gånger avgörande för den funktionsnedsattes möjlighet till hög livskvalitet.


Varierande arbetsuppgifter


Som personlig assistent beror dina arbetsuppgifter helt på vilka behov personen du arbetar hos har. Konkreta arbetsuppgifter som du kan ställas inför är att stödja personen i att utföra moment som rör personlig hygien, omvårdnad, följa med på fritidsaktiviteter och olika hushållssysslor. Att klä på sig är ett moment alla genomför dagligen. Arbetar du med en person med intellektuell funktionsnedsättning kan din uppgift vara att stödja personen i valet av kläder som passar efter väder och tillfälle. Hos en person med fysisk funktionsnedsättning kan det istället vara att stödja personen i att ta på sig kläderna.


Önskvärda egenskaper för en personlig assistent


Att arbeta som personlig assistent kräver först och främst ett genuint intresse av att arbeta med, och för, andra människor. Eftersom arbetet är omväxlande behöver du också vara flexibel och vara beredd att snabbt ställa om när något händer. Som personlig assistent arbetar du mycket nära en annan människa, på dennes villkor och i dennes hem. Därför behöver du också vara lyhörd, respektfull och vara bra på att sätta dig in i andra människors situation.


Som personlig assistent är det viktigt att ha förståelse för varför en person har behov av assistans, och vilken frihet och begränsning personens funktionsnedsättning medför. Många gånger kanske det går fortare om du utför momenten själv, men det är inte tanken med personlig assistans. Tanken är att du ska genomföra de delar av ett moment som personen du arbetar hos inte kan klara av själv, på grund av sin funktionsnedsättning. Naturligtvis är det någonting du lär dig under introduktionen och under arbetets gång och du kan alltid få stöd hos Vivida Assistans om det är något du funderar över.


En bra assistent tar initiativ och är ansvarsfull, har ett varmt hjärta, en ödmjuk människosyn och trivs med att ge personlig omsorg med omtanke!


Varierande arbetstider


För en personlig assistent kan arbetstiderna variera över dygnets alla timmar, helt utifrån vad personen du arbetar hos har för behov. Både dagar, nätter, kvällar och helger kan förekomma.


För Vivida Assistans är våra anställda viktiga!


Att du som assistent trivs med ditt arbete och med oss som arbetsgivare är en viktig förutsättning för att assistansen ska fungera bra, och att våra kunder ska uppleva god livskvalité och frihet i vardagen. För att du ska trivas hos Vivida Assistans arbetar vi hårt för att ge dig bra stöd och uppbackning i ditt arbete. Vi arbetare aktivt för en god arbetsmiljö, vi erbjuder våra medarbetare relevanta utbildningar och våra medarbetare ska få jämförelsevis höga löner.


Här kan du läsa mer om att vara anställd hos Vivida Assistans.