#viärvivida

Med sociala medier ska vi kommunicera med våra kunder, anhöriga och assistenter på ett helt annat sätt än med traditionell kundservice. Via våra digitala kanaler ska vi ta del av de samtal och frågeställningar våra följare har och ge snabb respons. Vår kommunikation på sociala medier ska kännetecknas av Vividas kärnvärden: omtanke, förtroende, kompetens och ansvar.

Omtanke för att vi ska vara lyhörda för vad våra kunder och deras anhöriga kommunicerar med oss. Vi ska lyssna på deras tankar, idéer och synpunkter och ge så snabb återkoppling som möjligt. Våra digitala kanaler ska vara ett forum för åsiktsutbyte, gemenskap och delaktighet. 

Förtroende för att allt vi publicerar just ska spegla våra kärnvärden som genomsyrar allt vi gör. 

Vi ska alltid vara tillgängliga för alla våra kunder och medarbetare och visa respekt mot varandra. Då öppenhet och full insyn i vår verksamhet är en självklarhet för oss, ska det även synas i sociala medier. 

Kompetens. Vi ska helt enkelt visa upp det fantastiska arbete våra medarbetare gör. Det ska synas att vi trivs med våra arbetsuppgifter och tar hand om våra kunder på bästa möjliga sätt. 

Visa upp att Vivida är ett företag som tar sina uppdrag på allvar och värdesätter högt våra medarbetares kompetens. 

Ansvar. Med ansvar menar vi att vi genom en ärlig och öppen kommunikation vill skapa tydlighet i dialogen med andra i vår digitala miljö. Att vara ansvarsfull innebär också att vi ska ha modet att våga stå för våra värderingar. Får vi negativ kritik ska det mötas med förståelse och ömhet. Kritiken ska alltid besvaras i samma forum där den tillkom så att andra följare kan ta del av den. 

#viärvivida

Vi vill gärna att alla som är kunder, medarbetare eller bara glada följare hos oss är med och bygger upp vår förtroendebank mot omvärlden på sociala medier genom vår haschtag #viärvivida. Är det något ni vill dela på era sociala kanaler som har med Vivida att göra så kan ni använda den taggen. De insatser ni gör kommer förhoppningsvis att skapa engagemang hos era följare genom att de gillar, delar och kommenterar. Känn er stolta över att vara ambassadörer för Vivida!

Följer du inte Vivida på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster redan eller varför inte på Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, så är det hög tid att börja!