Har jag rätt till personlig assistans?

Enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) krävs det vissa saker för att ha rätt till personlig assistans. Man ska tillhöra någon av de tre personkretsarna och måste ha omfattande hjälp med sina grundläggande behov.