Hur omprövar jag mitt assistansbeslut?

Sjukdomsbilden och behovet av assistans kan variera över tid eftersom man kan bli både sämre eller bättre under sin assistansperiod. Det innebär att man kan få ett ökat eller minskat behov. Oavsett ändrat behov är det alltid en skyldighet att anmäla det till Försäkringskassan.

Förutsättningarna kan ändras

Försäkringskassan och din hemkommun kan på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Om du har ett beslut om personlig assistans från din hemkommun omprövas beslutet vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen.

Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar.


Hur kan Vivida hjälpa dig?

Vår samarbetspartner Ek Juridik hjälper dig gärna vid en omprövning.

Hur omprövar jag mitt assistansbeslut?

Sjukdomsbilden och behovet av assistans kan variera över tid eftersom man kan bli både sämre eller bättre under sin assistansperiod. Det innebär att man kan få ett ökat eller minskat behov. Oavsett ändrat behov är det alltid en skyldighet att anmäla det till Försäkringskassan.

Förutsättningarna kan ändras

Försäkringskassan och din hemkommun kan på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Om du har ett beslut om personlig assistans från din hemkommun omprövas beslutet vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen.

Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Vår samarbetspartner Ek Juridik hjälper dig gärna vid en omprövning.