När infördes personlig assistans?

Insatsen personlig assistans infördes den första januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att personer med omfattande funktionsvariationer ska få möjlighet att leva precis som alla andra. Personlig assistans kan beviljas av Försäkringskassan eller av din hemkommun beroende av hur omfattande ditt hjälpbehov bedöms vara.

Hur fungerar det?

Vid ett hjälpbehov över 20 timmar per vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Assistansersättningen kan sedan användas till ett antal olika utföranden. Assistansen kan anordnas av en kommun eller ett privat assistansbolag med tillstånd att bedriva verksamhet med assistans. Det är även möjligt att anställa sina egna assistenter.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Vivida Assistans är ett privat assistansbolag som har arbetat inom personlig assistans sedan 2004 och har därmed lång erfarenhet och kunskap. Vi har drygt 1 000 anställda och ett hundratal arbetsplatser runt om i landet. Vår samarbetspartner Ek Juridik hjälper till med att bland annat söka assistansersättning, överklaganden, eller utökning av ersättning.

Våra assistanschefer ger våra kunder det stöd de behöver via sin arbetsgrupp och är tillgängliga när det behövs.

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer om Vivida!

När infördes personlig assistans?

Insatsen personlig assistans infördes den första januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att personer med omfattande funktionsvariationer ska få möjlighet att leva precis som alla andra. Personlig assistans kan beviljas av Försäkringskassan eller av din hemkommun beroende av hur omfattande ditt hjälpbehov bedöms vara.

Hur fungerar det?

Vid ett hjälpbehov över 20 timmar per vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Assistansersättningen kan sedan användas till ett antal olika utföranden. Assistansen kan anordnas av en kommun eller ett privat assistansbolag med tillstånd att bedriva verksamhet med assistans. Det är även möjligt att anställa sina egna assistenter.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Vivida Assistans är ett privat assistansbolag som har arbetat inom personlig assistans sedan 2004 och har därmed lång erfarenhet och kunskap. Vi har drygt 1 000 anställda och ett hundratal arbetsplatser runt om i landet. Vår samarbetspartner Ek Juridik hjälper till med att bland annat söka assistansersättning, överklaganden, eller utökning av ersättning.

Våra assistanschefer ger våra kunder det stöd de behöver via sin arbetsgrupp och är tillgängliga när det behövs.

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer om Vivida!