Vad är Vivida Assistansboende?

Idén om ett assistansboende väcktes 2008, då en anhörig till en av Vividas kunder uttryckte önskemål om en boendeform för kunden med möjlighet till den trygghet och gemenskap som finns på en gruppbostad, men med bibehållen assistans. Idén utvecklades sedan tillsammans med föräldrar och anhöriga till intresserade kunder och 2009 togs det första spadtaget. Ett år senare kunde de första hyresgästerna flytta in i sina lägenheter.

Anpassat efter personer med funktionsnedsättning

Vivida Assistansboende ligger i Norra Bro, strax utanför Örebros stadskärna. Det är ett hyreshus med sex lägenheter, som är särskilt utformat för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och i behov av personlig assistans. Boendet är utvecklat tillsammans med anhöriga och kunder för att främja gemenskap och trygghet för våra hyresgäster.

Inte en gruppbostad

För att kunna flytta in på Vivida Assistansboende ska du ha ett assistansbeslut. Det är däremot viktigt att poängtera att Vivida Assistansboende inte är en gruppbostad. Idag kan man inte bo på en gruppbostad med bibehållen personlig assistans och därmed förlorar man den frihet det medför. Vill den assistansberättigade behålla sin personliga assistans är denne hänvisad till en egen bostad, och i en egen lägenhet riskerar man istället att bli isolerad.

Fin gemenskap

De boende har egna lägenheter, utformade med öppna ytor, stora badrum och en sovalkov för gäster, eller personliga assistenter. Alla lägenheter har privata entréer från utsidan. För dem som vill finns möjlighet till gemenskap i de gemensamma lokaler som finns i byggnaden. Där anordnas ibland olika typer av aktiviteter, som musikkvällar och fika. I de gemensamma utrymmena finns också hygienutrymmen och låsbara skåp, som är tänkta att underlätta för assistenterna i anslutning till deras arbetspass.

Lediga lägenheter

Är du intresserad av en lägenhet på Vivida Assistansboende?

Vad är Vivida Assistansboende?

Idén om ett assistansboende väcktes 2008, då en anhörig till en av Vividas kunder uttryckte önskemål om en boendeform för kunden med möjlighet till den trygghet och gemenskap som finns på en gruppbostad, men med bibehållen assistans. Idén utvecklades sedan tillsammans med föräldrar och anhöriga till intresserade kunder och 2009 togs det första spadtaget. Ett år senare kunde de första hyresgästerna flytta in i sina lägenheter.

Anpassat efter personer med funktionsnedsättning

Vivida Assistansboende ligger i Norra Bro, strax utanför Örebros stadskärna. Det är ett hyreshus med sex lägenheter, som är särskilt utformat för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och i behov av personlig assistans. Boendet är utvecklat tillsammans med anhöriga och kunder för att främja gemenskap och trygghet för våra hyresgäster.

Inte en gruppbostad

För att kunna flytta in på Vivida Assistansboende ska du ha ett assistansbeslut. Det är däremot viktigt att poängtera att Vivida Assistansboende inte är en gruppbostad. Idag kan man inte bo på en gruppbostad med bibehållen personlig assistans och därmed förlorar man den frihet det medför. Vill den assistansberättigade behålla sin personliga assistans är denne hänvisad till en egen bostad, och i en egen lägenhet riskerar man istället att bli isolerad.

Bild på exteriören av assistansboendet i Norra Bro. Sommarbild med uppfällt parasoll och svensk flagga

Fin gemenskap

De boende har egna lägenheter, utformade med öppna ytor, stora badrum och en sovalkov för gäster, eller personliga assistenter. Alla lägenheter har privata entréer från utsidan. För dem som vill finns möjlighet till gemenskap i de gemensamma lokaler som finns i byggnaden. Där anordnas ibland olika typer av aktiviteter, som musikkvällar och fika. I de gemensamma utrymmena finns också hygienutrymmen och låsbara skåp, som är tänkta att underlätta för assistenterna i anslutning till deras arbetspass.

Lediga lägenheter

Är du intresserad av en lägenhet på Vivida Assistansboende?