Vad ingår i lönen för en personlig assistent?

Assistenten har en grundlön per timme. Till den tillkommer semesterersättning på 12 % av timbeloppet. Om man har en tjänstgöringsgrad sparas semesterersättningen till betalda semesterdagar för nästa års semester. Om man är anställd som extra vid behov får man ut semesterersättningen i pengar löpande varje månad.

Ob-ersättning betalas ut för obekväm arbetstid enligt kollektivavtal. Ob-tid finns i fyra varianter:

  • Ob-kväll, vardagar mellan kl 19-22.
  • Ob-natt, vardagsnätter mellan kl 22-06.
  • Ob-helg, från fredag kl 19 till måndag kl 07.

Extra helg-ob och storhelgs-ob är enligt särskilt schema som också regleras i kollektivavtalet. Det följer årets extra helgdagar. Storhelgs-ob får man för påsk-, pingst-, jul- och nyårshelgerna. Övriga extra helgdagar utgår vanligt helg-ob.

Om kundens beslut innehåller väntetid (sovande jourtid) får man väntetidsersättning i stället för timlön under de tider som bestämts av försäkringskassan.
Veckodagar utgår väntetid vardag.
Väntetid helg gäller från kl 22.00 fredag till kl 06.00 måndag.

Friskvårdsbidrag betalas ut till alla som har arbetat i snitt minst 8 timmar/vecka. Arbetar man minst 8 timmar per vecka i genomsnitt upp till halvtid har man rätt till 750 kr/år. Från halvtid upp till heltidstjänst har man rätt till 1500 kr/år.

Kontakta oss

Har du fler frågor kring vad som ingår i lönen för en personlig assistent? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

Vad ingår i lönen för en personlig assistent?

Assistenten har en grundlön per timme. Till den tillkommer semesterersättning på 12 % av timbeloppet. Om man har en tjänstgöringsgrad sparas semesterersättningen till betalda semesterdagar för nästa års semester. Om man är anställd som extra vid behov får man ut semesterersättningen i pengar löpande varje månad.

Ob-ersättning betalas ut för obekväm arbetstid enligt kollektivavtal. Ob-tid finns i fyra varianter:

  • Ob-kväll, vardagar mellan kl 19-22.
  • Ob-natt, vardagsnätter mellan kl 22-06.
  • Ob-helg, från fredag kl 19 till måndag kl 07.

Extra helg-ob och storhelgs-ob är enligt särskilt schema som också regleras i kollektivavtalet. Det följer årets extra helgdagar. Storhelgs-ob får man för påsk-, pingst-, jul- och nyårshelgerna. Övriga extra helgdagar utgår vanligt helg-ob.

Om kundens beslut innehåller väntetid (sovande jourtid) får man väntetidsersättning i stället för timlön under de tider som bestämts av försäkringskassan.
Veckodagar utgår väntetid vardag.
Väntetid helg gäller från kl 22.00 fredag till kl 06.00 måndag.

Friskvårdsbidrag betalas ut till alla som har arbetat i snitt minst 8 timmar/vecka. Arbetar man minst 8 timmar per vecka i genomsnitt upp till halvtid har man rätt till 750 kr/år. Från halvtid upp till heltidstjänst har man rätt till 1500 kr/år.

Kontakta oss

Har du fler frågor kring vad som ingår i lönen för en personlig assistent? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.