Vad kostar personlig assistans?

Du betalar inget för din assistans. Det är kommunen eller Försäkringskassan som står för assistanskostnaden, helt beroende på hur omfattande ditt behov är. Din inkomst påverkar inte hur många assistanstimmar du får.

Vivida Assistans erbjuder tre servicenivåer

Vivida assistans tillämpar tre olika administrationsmodeller beroende på vad du vill och behöver ha hjälp med. Vissa delar måste vi göra, andra är vi skyldiga att kontrollera och administrera. Andra saker är olika beroende på hur din personliga assistans ser ut och vem du vill ska utföra den.

GRUND-nivån passar dig som har ett beslut där det är dina anhöriga som arbetar som dina personliga assistenter. Du vill ta hand om allt själv och endast använda oss för lönehantering och andra grundläggande saker som tillståndet kräver.

STANDARD-nivå passar dig som har ett beslut där kanske dina anhöriga tillsammans med utomstående assistenter tar hand om dig. Dina anhöriga kanske även fungerar som arbetsledare och att ni tillsammans vill ta hand om era rekryteringar och den löpande bemanningen, men att du vill ha hjälp av oss vid juridiska omprövningar, schemaläggning och med rekryteringsurval.

PREMIUM-nivån passar dig med ett beslut där du vill ha hjälp med alla aspekter av din assistans. Allt från rekrytering och bemanning till personalmöten och omfattande juridisk hjälp när beslutet inte räcker eller när Försäkringskassan vill göra omprövningar.

Hur mycket kostar en assistanstimme?

Det är antingen Försäkringskassan eller din hemkommun som betalar för din assistans, vilket avgörs av vilket typ av beslut du har. Om betalningen kommer från Försäkringskassan sker det med ett schablonbelopp som förändras varje år. Schablonbeloppet beslutas årligen av regeringen. De flesta kommuner betalar samma ersättning som Försäkringskassan men några kommuner har andra lägre timbelopp vilka då beräknas för respektive kund.

Vad används pengarna till?

Väldigt förenklat ska den ersättning som Försäkringskassan eller din hemkommun betalar ut räcka till fem delar: obekväm arbetstid, administrativa kostnader, utbildningskostnader, assistansomkostnader och löner. Läs mer information om vad personlig assistans kostar.

Har du frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Vad kostar personlig assistans?

Du betalar inget för din assistans. Det är kommunen eller Försäkringskassan som står för assistanskostnaden, helt beroende på hur omfattande ditt behov är. Din inkomst påverkar inte hur många assistanstimmar du får.

Vivida Assistans erbjuder tre servicenivåer

Vivida assistans tillämpar tre olika administrationsmodeller beroende på vad du vill och behöver ha hjälp med. Vissa delar måste vi göra, andra är vi skyldiga att kontrollera och administrera. Andra saker är olika beroende på hur din personliga assistans ser ut och vem du vill ska utföra den.

GRUND-nivån passar dig som har ett beslut där det är dina anhöriga som arbetar som dina personliga assistenter. Du vill ta hand om allt själv och endast använda oss för lönehantering och andra grundläggande saker som tillståndet kräver.

STANDARD-nivå passar dig som har ett beslut där kanske dina anhöriga tillsammans med utomstående assistenter tar hand om dig. Dina anhöriga kanske även fungerar som arbetsledare och att ni tillsammans vill ta hand om era rekryteringar och den löpande bemanningen, men att du vill ha hjälp av oss vid juridiska omprövningar, schemaläggning och med rekryteringsurval.

PREMIUM-nivån passar dig med ett beslut där du vill ha hjälp med alla aspekter av din assistans. Allt från rekrytering och bemanning till personalmöten och omfattande juridisk hjälp när beslutet inte räcker eller när Försäkringskassan vill göra omprövningar.

Hur mycket kostar en assistanstimme?

Det är antingen Försäkringskassan eller din hemkommun som betalar för din assistans, vilket avgörs av vilket typ av beslut du har. Om betalningen kommer från Försäkringskassan sker det med ett schablonbelopp som förändras varje år. Schablonbeloppet beslutas årligen av regeringen. De flesta kommuner betalar samma ersättning som Försäkringskassan men några kommuner har andra lägre timbelopp vilka då beräknas för respektive kund.

Vad används pengarna till?

Väldigt förenklat ska den ersättning som Försäkringskassan eller din hemkommun betalar ut räcka till fem delar: obekväm arbetstid, administrativa kostnader, utbildningskostnader, assistansomkostnader och löner. Läs mer information om vad personlig assistans kostar.

Har du frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss.