X

Personkretstillhörighet

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS

Personkrets 1 – personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 


Personkrets 2 – personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.


Personkrets 3 – personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.