Funktionsnedsättning, funktionshinder eller funktionsvariation ?

Det är inte lätt att hålla reda på begreppen och används orden fel kan det i värsta fall kränka eller såra, även om det inte var menat. Dags att reda ut ordens betydelse.

Vill du bli kund hos oss, eller vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig?

Funktionsnedsättning, funktionshinder eller funktionsvariation?

Vill du bli kund hos oss, eller vill du veta mer om vad vi
kan erbjuda dig?

Det är inte lätt att hålla reda på begreppen och används orden fel kan det i värsta fall kränka eller såra, även om det inte var menat. Dags att reda ut ordens betydelse.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning betyder att någon har en nedsättning av kroppens eller hjärnans funktioner, till exempel hjärnskada eller dövhet. Nedsättningen kan variera i grad och påverka livet olika mycket.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter en sjukdom eller en olycka. En funktionsnedsättning kan vara tillfällig eller hela livet.

Funktionsvariation

Det senaste ordet är funktionsvariation som började användas för ett antal år sen i Sverige. Vi människor har en mängd förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Funktionsvariationer beskrivs som avvikelser gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion.

Funktionshinder

När man pratar om funktionshinder är det miljön runt en person med funktionsvariation som kan vara ett hinder. Det kan handla om bristande tillgänglighet i offentliga miljöer eller information som inte är tillgänglig för alla, etc. Man kan alltså inte ha ett funktionhinder.

Frågor kring personlig assistans?

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning betyder att någon har en nedsättning av kroppens eller hjärnans funktioner, till exempel hjärnskada eller dövhet. Nedsättningen kan variera i grad och påverka livet olika mycket.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter en sjukdom eller en olycka. En funktionsnedsättning kan vara tillfälligt eller hela livet.

Funktionshinder

När man pratar om funktionshinder är det miljön runt en person med funktionsvariation som kan vara ett hinder. Det kan handla om bristande tillgänglighet i offentliga miljöer eller information som inte är tillgänglig för alla, etc. Man kan alltså inte ha ett funktionhinder.

Funktionsvariation

Det senaste ordet är funktionsvariation som började användas för ett antal år sen i Sverige. Vi människor har en mängd förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Funktionsvariationer beskrivs som avvikelser gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion.

Frågor kring personlig assistans?

Olika typer av funktionsnedsättningar

Kognitiv funktionsnedsättning

En nedsättning av den kognitiva funktionen är inte lika uppenbar som den fysiska. Vid en kognitiv funktionsnedsättning har hen ofta svårt att lära, minnas, ta in ny information och bearbeta den.

Psykisk funktionsnedsättning

Vid en psykisk funktionsnedsättning innebär det att hen har besvär med att minnas, få saker gjorda, planera och/eller har svårt att hantera stress. Det kan leda till att utföra viktiga vardagssysslor blir problematiskt.

Fysisk funktionsnedsättning

Exempel på fysiska funktionsnedsättningar kan vara att hen har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. En fysisk funktionsnedsättning (t ex cerebral pares (CP) eller ryggmärgsbråck) kan man antingen ha under en viss tidsperiod, som kan vara svår att fastställa, eller under hela livet.

När behövs personlig assistans?

Om någon av dessa funktionsnedsättningar är så pass omfattande att hen inte klarar sig själv utan behöver assistans till flertalet av dygnets timmar, kan personlig assistans vara berättigad. Ett krav är dock att man ska tillhöra en så kallad personkrets.

Har du funderingar?

Olika typer av funktionsnedsättningar

Kognitiv funktionsnedsättning

En nedsättning av den kognitiva funktionen är inte lika uppenbar som den fysiska. Vid en kognitiv funktionsnedsättning har hen ofta svårt att lära, minnas, ta in ny information och bearbeta den.

Psykisk funktionsnedsättning

Vid en psykisk funktionsnedsättning innebär det att hen har besvär med att minnas, få saker gjorda, planera och/eller har svårt att hantera stress. Det kan leda till att utföra viktiga vardagssysslor blir problematiskt.

Fysisk funktionsnedsättning

Exempel på fysiska funktionsnedsättningar kan vara att hen har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. En fysisk funktionsnedsättning (t ex cerebral pares (CP) eller ryggmärgsbråck) kan man antingen ha under en viss tidsperiod, som kan vara svår att fastställa, eller under hela livet.

När behövs personlig assistans?

Om någon av dessa funktionsnedsättningar är så pass omfattande att hen inte klarar sig själv utan behöver assistans till flertalet av dygnets timmar, kan personlig assistans vara berättigad. Ett krav är dock att man ska tillhöra en så kallad personkrets.

Har du funderingar?

Vår glada kund tillsammans med sin assistent