Dialog och samverkan i fokus när Assistansens dag firades för första gången

Sedan 1994 har insatsen personlig assistans gett personer med funktionsnedsättning större möjlighet till ett självständigt liv. För att lyfta bort fokus från de negativa krafter som påverkat personlig assistans, bidra till ökad dialog och uppmärksamma de positiva aspekterna av personlig assistans har Vivida instiftat Assistansens dag och den 4 juni samlades ett hundratal personer i Vividas lokaler i Örebro och i centrum stod samtalet om framtidens utmaningar.

Publicerad: 2015-06-04

Reformen innebär självständighet
Debatten har fokuserat på fusket, mediernas bild har varit övervägande negativ och allmänhetens uppfattning om personlig assistans tycks vara allt annat än positiv. Trots detta upplever många assistansberättigade att reformen inneburit ökad självständighet och frihet.

- Reformen från 1994 har inneburit en rad positiva förändringar för personer med funktionsnedsättningar och den har ökat deras möjligheter till ett självständigt liv. Men, vi vet också att den orsakat en omfattande debatt, och att den står inför en rad utmaningar framöver om den ska överleva. I dag går politisk ideologi före kvaliteten för den enskilde och det är djupt oroande för reformens framtid, säger Fredric Käll, VD.

Assistansens dag fokuserade på dialog
För att uppmärksamma och fira de positiva effekterna av reformen, och för att ta bort fokus från de negativa krafter som påverkat personlig assistans, instiftade Vivida 2014 Assistansens dag och den 4 juni firades den för första gången i företagets lokaler Örebro. Femton utställare med koppling till personlig assistans, bland an Försäkringskassan och R-företagen, fanns på plats för att presentera sina verksamheter för de närmare 100 besökarna. Många viktiga och intressanta diskussioner fördes kring assistansens framtid mellan företag, organisationer, anhöriga och brukare.

Branschen står inför stora utmaningar
Under dagen pratade Therese Karlberg, Verksamhetsområdeschef för Funktionsnedsättning, Utveckling och stöd hos Försäkringskassan om deras förbättringsarbete och utmaningar och hur Försäkringskassan arbetar för att förenkla vardagen för deras kunder, bland annat genom att erbjuda en kontaktperson för personer med flera olika typer av ersättningar.
Helena Sjölander, ordförande för Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna, avslutade dagen med att utifrån branschens perspektiv beskriva det politiska läget, och de stora utmaningar som privata assistansanordnare och kooperativ står inför.
- Assistansens dag blev mycket lyckad, och vi hoppas att ett sånt här firande redan nästa år arrangeras i andra städer så att de positiva effekterna av personlig assistans fortsätter att lyftas och höras i debatten, säger Fredric Käll, VD

 

Dialog och samverkan i fokus när Assistansens dag firades för första gången

Sedan 1994 har insatsen personlig assistans gett personer med funktionsnedsättning större möjlighet till ett självständigt liv. För att lyfta bort fokus från de negativa krafter som påverkat personlig assistans, bidra till ökad dialog och uppmärksamma de positiva aspekterna av personlig assistans har Vivida instiftat Assistansens dag och den 4 juni samlades ett hundratal personer i Vividas lokaler i Örebro och i centrum stod samtalet om framtidens utmaningar.

Publicerad: 2015-06-04

Reformen innebär självständighet
Debatten har fokuserat på fusket, mediernas bild har varit övervägande negativ och allmänhetens uppfattning om personlig assistans tycks vara allt annat än positiv. Trots detta upplever många assistansberättigade att reformen inneburit ökad självständighet och frihet.

- Reformen från 1994 har inneburit en rad positiva förändringar för personer med funktionsnedsättningar och den har ökat deras möjligheter till ett självständigt liv. Men, vi vet också att den orsakat en omfattande debatt, och att den står inför en rad utmaningar framöver om den ska överleva. I dag går politisk ideologi före kvaliteten för den enskilde och det är djupt oroande för reformens framtid, säger Fredric Käll, VD.

Assistansens dag fokuserade på dialog
För att uppmärksamma och fira de positiva effekterna av reformen, och för att ta bort fokus från de negativa krafter som påverkat personlig assistans, instiftade Vivida 2014 Assistansens dag och den 4 juni firades den för första gången i företagets lokaler Örebro. Femton utställare med koppling till personlig assistans, bland an Försäkringskassan och R-företagen, fanns på plats för att presentera sina verksamheter för de närmare 100 besökarna. Många viktiga och intressanta diskussioner fördes kring assistansens framtid mellan företag, organisationer, anhöriga och brukare.

Branschen står inför stora utmaningar
Under dagen pratade Therese Karlberg, Verksamhetsområdeschef för Funktionsnedsättning, Utveckling och stöd hos Försäkringskassan om deras förbättringsarbete och utmaningar och hur Försäkringskassan arbetar för att förenkla vardagen för deras kunder, bland annat genom att erbjuda en kontaktperson för personer med flera olika typer av ersättningar.
Helena Sjölander, ordförande för Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna, avslutade dagen med att utifrån branschens perspektiv beskriva det politiska läget, och de stora utmaningar som privata assistansanordnare och kooperativ står inför.
- Assistansens dag blev mycket lyckad, och vi hoppas att ett sånt här firande redan nästa år arrangeras i andra städer så att de positiva effekterna av personlig assistans fortsätter att lyftas och höras i debatten, säger Fredric Käll, VD