Fackförbundet Kommunal varslar Vårdföretagarna om konflikt inom personlig assistans

Kommunal har idag varslat om konfliktåtgärder för bransch Personlig assistans. En konflikt inom området riskerar drabba utsatta personer med stort hjälpbehov i sina dagliga liv. Varslet innebär blockad mot nyanställning samt blockad mot inhyrning av arbetstagare.

Nu inleds processen med medlare och förhoppningsvis kan vi lösa konflikten innan det blir strejk.

Mer information kommer när vi vet mer.

Läs mer på Almegas webbplats: https://www.almega.se/press/pressmeddelanden/fackforbundet-kommunal-varslar-vardforetagarna-om-konflikt-inom-personlig-assistans