Funktionella möjligheternas träffpunkt

Vi är idag 20 stycken personer med olika funktionsvariationer som träffas en gång i månaden och diskuterar viktiga frågor som vi upplever i vardagen. De som inte har möjlighet att vara på plats fysiskt, finns möjligheten till att koppla upp sig via länk till träffarna. Tillsammans finner vi drivkraften till att engagera oss i dessa frågor utifrån de förutsättningar vi har. Målet är ett mer tillgängligt samhälle. Ämnen som tas upp är bland annat:

  • Bemötande
  • Arbetsmarknad
  • Färdmedel
  • Tillgänglighet
  • Personlig assistans

Välkomna till en modernare form av mötesplats!

Vill du vara med i den här gruppen och skapa nya möjligheter för en bättre vardag?

Kontakta
Anders Karlsson
070 210 17 89
anders.karlsson@vivida.se

Välkommen!

Sitski