Kort dag 2 november

Fredagen den 2 november stänger kontoret kl. 14:00. Vi öppnar igen som vanligt måndagen den 5 november kl. 08:00.