Öppet brev till Sveriges statsminister

Vi har i fredags fått beskedet från Försäkringskassan att en av våra kunder får sitt beslut om assistansersättning indraget. Flickan har tack vare personlig assistans fått en chans att leva och att kunna göra det på ett värdigt sätt. Nu slås den möjligheten sönder och hon och hennes familj kommer med stor sannolikhet att haverera. Flickan själv riskerar med stor sannolikhet, på grund av sin sjukdom, att skadas allvarligt eller till och med att dö.

Flickan har haft personlig assistans sedan två års ålder (2002) och det har aldrig varit någon tveksamhet från Försäkringskassans sida om att hon har ett mycket omfattande hjälpbehov. Det faktum att hon beviljades personlig assistans redan som tvååring ger en tydlig indikation på hur allvarlig och omfattande hennes funktionsnedsättning är. ”Felet” med flickan, enligt Försäkringskassan, är att hennes funktionsnedsättning i huvudsak är medicinsk, inte fysiskt. Att hon är i ett fullständigt beroende av tillsyn under hela dygnet för att överleva är ovidkommande. Det låter dramatiskt, men är tyvärr sant. Hon är en av de personer i Sverige som sjukvårdens utvecklig gett chansen till liv. Nu med ändrad praxis kan plötsligt inte egenvård vara ett grundläggande behov. Det spelar ingen roll hur personligt eller integritetsnära hjälpbehovet är. Hjälpbehovet är detsamma som det varit de senaste 14 åren. Hon hamnat bara på fel sida om den gräns som Försäkringskassan nyligen dragit om för vilka som får personlig assistans. En gräns som grundar sig på en dom från HFD 2012, vilken i ett slag kastar ut en hel grupp ur assistanssystemet utan att ens fundera på vad som händer dem eller var de ska ta vägen. Försäkringskassan verkställer konsekvenserna glada i hågen att de hittat besparingsgrunder. Detta för att din regering ger ett uppdrag till Försäkringskassan att spara och som myndigheten verkställer helt skoningslöst utan minsta hänsyn till konsekvenserna.

Sättet som Försäkringskassan behandlar människor på gör mig heligt förbannad. Så här ska det inte få gå till i ett civiliserat land. Din generaldirektör utför hjärnkirurgi med ett basebollträ utan minsta hänsyn till den skada som det genererar. Domstolarna skapar praxis som radikalt ändrar innebörden av den lagstiftning som Ni, våra folkvalda beslutat om. Försäkringskassan och dess allmänna ombud letar och driver hela tiden ny inskränkning i lagstiftningen i syfte att tillgodose myndighetens spar- och byråkratibehov. Domstolarna följer Försäkringskassans pekpinne och uppvisar en ryggradslöshet som är patetisk när de låter Försäkringskassan diktera rättsutveckling. Allt detta sker samtidigt som Ni politiker tittar på. Samtidigt som den lag där ni garanterar en mycket utsatt grupp ett skydd, urholkas.

Vore jag fransman skulle jag släpa ut Ann-Marie Begler och samtliga domare i Högsta Förvaltningsdomstolen och låta dem prova på det liv personer med stora funktionsnedsättningar lever. Kanske skulle det få dem att förstå vad de är till för. Nämligen att tjäna Sveriges medborgare och stå upp för lagstiftningen, inte anpassa den efter myndighetens behov! Nu är jag inte fransman så jag får svära i skrift och hoppas att någon lyssnar och sätter stopp för det vansinne som pågår.

Mitt hopp står till dig som Sveriges statsminister! Att du vågar visa mod och göra det som är rätt innan människor dör! Kom och besök oss och få en egen uppfattning om verkligheten i stället för att lyssna på byråkraterna på Försäkringskassan och på departementen. Skapa dig en egen bild över de människor som du är satt att styra. Stefan Löfven, gör det som är rätt innan det är för sent.

Fredric Käll, VD
Vivida Assistans