Vividanytt nr 2 finns nu digitalt

Lite sent om sider kommer nu Vividanytt ut digitalt för dig som inte läst pappersversionen!

I det här numret fokuserar vi på relationer. Vikten av relationen till våra kunder, assistenter och anhöriga, deras relationer sinsemellan, relationen mellan arbetsledarna och arbetsgrupperna samt relationen vi har till dagens digitala samhälle i form av sociala medier. Trevlig läsning!

Vividanytt nr 2 2018 Pdf, 1.6 MB.