Vividas VD emottog prestigefyllt pris för sitt arbete med värdegrundsfrågor

Fredric Käll, VD för Vivida Assistans, fick den 26 augusti emotta det prestigefyllda priset för årets R-initiativ på Elmiamässan för sitt stora engagemang för värdegrundsfrågor och etik i samhället. Vivida Assistans är sedan 2008 ett R-företag, vilket kan tilldelas företag med en stark värdegrund och stort etiskt ansvarstagande gentemot kunder och medarbetare.

Värdegrunden utgör basen för verksamheten

Vivida Assistans affärsidé bygger på en stabil och tydlig företagskultur. Redan innan företaget startade hade den värdegrund som än i dag utgör plattformen för vår verksamhet skapats. Vår värdegrund är företagets viktigaste källa till stabilitet och tillväxt och gör det tydligt för våra medarbetare och kunder vad Vivida står för och vad som förväntas av dem. Genom att verka i enlighet med vår värdegrund har Vivida lyckats skapa en förtroenderoll på marknaden. Den gör det också lättare att fatta konsekventa och transparenta beslut. Värdegrunden borgar därför för långsiktighet vilket är avgörande för att attrahera kompetenta medarbetare.

Licensierat R-företag sedan 2008

Som ett led i vårt värdegrundsarbete är Vivida Assistans sedan 2008 ett R-licensierat företag. Det är en etisk kvalitetsmärkning som visar att Vivida är ett trovärdigt företag som arbetar aktivt med ett etiskt ansvarstagande gentemot kunder och medarbetare utifrån en väl förankrad värdegrund.

Ständigt pågående arbete

Arbetet med Vividas värdegrund är ständigt pågående och i allra högsta grad en levande fråga, och vi har under åren utvecklat och förbättrat vårt etiska arbete. Som en del i detta emottog Vivida 2012 en dubbel R-licens och i juni fick vi ta emot den prestigefyllda Guldlicensen.

VD fick pris för sitt stora engagemang

Ledande i arbetet med Vividas värdegrund är företagets VD Fredric Käll. Fredric arbetar också utanför sitt uppdrag på Vivida med att sprida och arbeta för ökad medvetenhet om värdegrundsfrågor och etik i samhället genom debattinlägg och föreläsningar. På grund av sitt stora engagemang emottog han den 26 augusti 2015 R-företagens prestigefyllda pris för ”Årets R-initiativ” på Elmiamässan i Jönköping.
- Det är värmande , och en stor ära, att bli uppmärksammad och ta emot en utmärkelse för det arbete som är så viktigt för mig, och för oss på Vivida, säger Fredric Käll.

Vi på Vivida vill gratulera Fredric Käll till utmärkelsen!

Mer information om R-licensen finna på R-företagens hemsida, www.rforetagen.se