Om Vivida

Vivida är en komplett assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och en trygg arbetsledning erbjuder vi personlig assistans i hela landet. Vi arbetar i multikompetenta team där våra kunders behov står i centrum. Hos oss finns personer med stor erfarenhet av habilitering och handikappkunskap som tillsammans med våra rekryterare samt samarbetspartner, Förvaltningsjuristerna, arbetar för att skapa en bra och fungerade assistans för dig.

Vivida i korthet:

  • Vi grundades 2004 och är en av Sveriges ledande assistansanordnare
  • Vi omsätter ca 200 miljoner kronor och har ca 1000 medarbetare runt om i Sverige
  • Vi bedriver verksamhet på ett hundratal arbetsplatser runt om i landet med en koncentration till mellersta Sverige
  • Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna
  • Vi har den högsta nivån av R-licensen, Guldlicensen, för vårt gedigna värdegrundsarbete
  • Vår personalomsättning låg under 2017 på 5,41%.

Socialstyrelsen Tillståndsbevis - Vivida Assistans (PDF 59kB)PDF

grundades 2004

Vivida är ett privatägt assistansbolag som grundades hösten 2004 av Fredric Käll och Patrik Anshelm. De startade Vivida utifrån ett engagemang och en vilja att öka assistansbranschens professionalitet. Målsättningen, då som nu, var att skapa en anordnare som erbjuder kvalitativ assistans med hög delaktighet och full insyn.

Vivida är för dig som vill ha en seriös assistansanordnare och en professionell arbetsgivare för dina assistenter. Hos oss kan vi garantera att allt går rätt till och att vi levererar det vi lovar. Vivida är också en komplett anordnare som klarar av alla typer av assistans för alla typer av funktionsnedsättningar.

vi strävar efter balans

Vår idé med den assistans vi erbjuder är att hitta en balans mellan kunden, assistenten och oss som anordnare. Balans skapar trygghet och stabilitet, våra kunder är nöjdare, vår personalomsättning lägre och sjukskrivningstalen mycket låga. Balans skapar också förtroende och enligt vår erfarenhet är förtroende en förutsättning för god assistans.

teamtanken

Vi tror att vi med våra team kan skapa den bästa möjligheten för goda levnadsvillkor för er som valt Vivida som assistansanordnare. Teamen består av personer med lång erfarenhet av handikappkunskap, habilitering, rekrytering, bemanning och schemaläggning. Till varje team är en jurist på Förvaltningsjuristerna kopplad för att stödja och bistå er och teamet i juridiskt komplicerade frågor. I varje team ingår även en lönehandläggare.

Varje kund har sin egen assistanschef som är helhetsansvarig för respektive arbetsplats. Med det menas ett totalansvar för inte bara dig som kund men också för dina assistenter. Till sin hjälp kan assistanschefen ta andra medlemmar av teamet om det skulle bli tillfälliga arbetstoppar eller vid sjukdom eller semester. Teamidén garanterar att din situation är bekant för den du möter från oss, även om din assistanschef skulle vara upptagen eller ledig. Det skapar en ökad trygghet.

stark värdegrund

Grunden för Vivida och den verksamhet vi erbjuder är vår starka värdegrund. Den har gemensamt tagits fram i företaget och vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förtydliga vår värdegrund och hur Vividas verksamhet ska bedrivas utifrån den.

vivida står för stark etisk trovärdighet

På grund av vårt gedigna värdegrundsarbete blev vi i oktober 2008 certifierade av R-företagen. Sedan 2015 innehar Vivida också den högsta licensen från R-Företagen, Guldlicensen (nivå 4). R-licensen identifierar företag och organisationer som har förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet i sin verksamhet. Vivida var bland de första företagen i Sverige att få guldlicens och licensen innebär att Vivida står för en mycket hög etisk trovärdighet. Här kan du läsa mer om R-Företagen och R-licens.

 

Flerårsöversikt


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011


Omsättning, mkr

189,3

189,1

186,9

180,5

178,3

164,7

152,6


Rörelseresultat, tkr

3462

4182

1816

1583

3975

1562

5113


Rörelsemarginal, %

1,8

2,2

1,0

0,9

2,2

0,9

3,3


Resultat före skatt, tkr

137

1076

-1170

359

527

1354

1561


Balansomslutning, mkr

39,0

35,1

33,6

36,6

34,8

29,3

28,3


Soliditet, %

7,7

8,3

6,4

8,9

9,5

8,9

10,6


Skuldsättningsgrad, %

0

0

0

0

0

0

0


Antal anställda, medeltal

349

352

336

328

345

330

311


Antal anställda vid årets

slut, totalt

891

850

824

877

831

863

910


Omsättning per anställd, tkr

542

537

556

550

517

499

490


Antal utbildningstillfällen126

393

256

387

332


 

Vivida årsredovisning 2017PDF

Vividas företagsinformation på Allabolag.se

Kontakta oss gärna om du har frågor, eller vill veta mer om vår verksamhet!