Mål rörande föräldraansvar för en 6,5 åring

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1821-11

Målet rör en 6,5-årig pojke med utvecklingsstörning, språkstörning samt ämnesomsättningsrubbningen aspartylglykosaminuri. Kommunen avslog pojkens ansökan om personlig assistans med motiveringen att hans behov täcktes av normalt föräldraansvar. Kammarrätten konstaterade att hans hjälpbehov med toalettbesök, extra behov vid dusch, handgripligt hjälpbehov med att knäppa knappar, blixtlås, snöra skor samt kommunicera med utomstående på fritiden, var utöver normalt föräldraansvar. Domstolen ansåg därför att han hade rätt till insatsen.