Mål rörande omfattning av hjälpbehov

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall , mål nr 2197-11

Målet rör en 17-årig flicka, tillhörande personkrets 1. Kommunen avslog flickans ansökan om personlig assistans med motiveringen att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven inte var tillräckligt stort. Kammarrätten fastslog att flickans grundläggande behov om 6 timmar 25 minuter per ledig vecka var tillräckligt för att berättiga henne personlig assistans. Flickans grundläggande behov omfattade hjälp med dusch, toalettbesök och tandborstning.

 

Öppna PDF Pdf, 2.6 MB.