Mål rörande omfattningen av ersättning för personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5567-11

Målet rör en 50-årig kvinna som lider av epilepsi samt fetma som orsakar svaghet och smärta vid beröring, samt begränsar hennes rörlighet. Försäkringskassan beviljade kvinnan ett visst antal timmar. Kvinnan överklagade Försäkringskassans beslut och yrkade på fler assistanstimmar. Förvaltningsrätten bedömde att kvinnan var i behov av ytterligare 3,5 timmar per vecka i samband med måltider. I övrigt fastställde domstolen beslutet och anförde att endast behov som beror på funktionsnedsättningen skall beaktas, och inte tiden mellan två olika behov. Förvaltningsrätten ansåg att det kunde krävas av kvinnans make att han skulle ta hand om henne nattetid och därefter gå till ett heltidsjobb på dagen. Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom.