Mål rörande dubbel assistans och assistans under skoltid

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3697-11

En 6-årig flerfunktionsnedsatt flicka med kommunikationssvårigheter yrkade på att hon var i behov av dubbel assistans vid ridning samt assistans i skola. Flickan kunde bara kommunicera med personliga signaler och var i behov av personer som kunde avläsa hennes ansiktsmimik och kroppsspråk. Försäkringskassan avslog flickans ansökan med motiveringen att hon inte hade något behov av assistans under skoltid samt att föräldrar till ett sexårigt barn normalt deltar i barnets träning. Kammarrätten gjorde bedömningen att ridningen kunde skötas av annan vuxen person då även barn utan funktionshinder i samma situation har ett hjälpbehov. Hjälpbehovet i skolan ansåg domstolen utgöra sådana särskilda skäl som krävs för assistans under skoltid, eftersom flickan endast kunde kommunicera via ett teckenspråk som hennes föräldrar och assistenter behärskade, men som skolan saknade kunskaper i. Därför biföll domstolen yrkandena angående assistans under skoltid.