Mål rörande omfattningen av grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 501-11

Målet rör en 7,5-årig pojke med en svår autistisk störning, generell utvecklingsstörning och ADHD. Försäkringskassan avslog pojkens ansökan om assistansersättning eftersom hans behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Försäkringskassan ansåg att pojken klarade av att ta hand om sig själv utöver normalt föräldraansvar. Av intyg framgick att ingående kunskap krävdes för att tillgodose pojkens behov. Därutöver saknade pojken uppfattning om fara, varför han ständigt var under uppsikt. Det var i målet ostridigt att pojken tillhörde personkrets 1. Kammarrätten uttryckte att ett hjälpbehov avseende tillsyn endast är ett grundläggande behov då den kan jämställas med övervakning och ingående kunskaper om den övervakade krävs. Domstolen ansåg inte att ingående kunskaper krävdes, för att kunna övervaka pojken, även om han bedömdes ha ett visst behov av tillsyn. Vidare uttryckte domstolen att det förekommit motstridiga uppgifter om pojkens förmåga att kommunicera, varför det inte var sannolikt att hela hans behov med kommunikation kunde anses vara ett grundläggande behov. Domstolen slog även fast att föräldraansvaret skulle beaktas, beträffande hjälp med personlig hygien. Därmed uppgick inte pojkens behov till mer än 20 timmar per vecka.