Mål rörande tillhörighet till personkrets 3

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 410-11

Målet rör en 53-årig kvinna som led av medfödd höftledsdysplasi med luxation, spinal stenos i ländryggen samt degenerativa förändringar i halsryggen vilket orsakade kvinnan ständig värk samt svårigheter att gå. Kvinnan besvärades också av bortdomningar i händerna, vilket orsakade svårigheter att greppa om saker, vilket i sin tur medförde att hon tappade föremål. Utomhus förflyttade hon sig med hjälp av en el-moped. Kommunen avslog kvinnans ansökan med motiveringen att hennes hjälpbehov inte var av sådan karaktär och omfattning som krävdes för att tillhöra personkrets 3. Hon var vid kommunens beslut beviljad hemtjänstinsatser. Kammarrätten tog ställning till om kvinnan tillhörde personkrets 3 eller ej. Enligt en i målet föreliggande ADL-utredning hade kvinnan behov av hjälp med på- och avklädning samt, beroende på dagsform även hjälp med dusch och toalett. Hon hade vidare behov av hjälp med att sätta sig upp i sängen, resa sig ur sängen, matlagning. Domstolen menade att kvinnans funktionsnedsättning var att betrakta som varaktig och stor och ansåg därmed att hon tillhörde personkrets 3 vilket berättigade henne insatsen personlig assistans.