Mål rörande tillsyn/aktiv tillsyn samt fritidsaktiviteter

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2147-10

Målet rör en 59-årig kvinna som till följd av tre hjärnblödningar/hjärninfarkter lider av en funktionsnedsättning i form av nedsatt kognitiv och fysisk förmåga. I målet var ostridigt att kvinnan tillhör personkrets 3 och har ett behov som överstiger 20 timmar. Försäkringskassan hade avslagit kvinnans ansökan om aktiv tillsyn av övervakande karaktär, med anledning av att det inte krävdes ingående kunskap för att tillgodose kvinnans behov. Kammarrätten fann att det inte var visat att kvinnan med viss planering skulle kunna lämnas ensam. Detta tillsammans med den beviljade tillsynen samt sambors ansvar ansågs vara tillräckligt för att tillgodose kvinnans behov. Domstolen ansåg dock att de beviljade 7 timmarna i samband med fritidsaktiviteter var underskattat.