Mål rörande väntetid och makeansvar

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2086-11

Målet rör en 46-årig man som led av progressiv MS. Försäkringskassan beviljade mannen assistansersättning med ett lägre antal timmar än vad han ansökt om eftersom de ansåg att den hemavarande makan hade ett makeansvar nattetid. Kammarrätten uttryckte att en insats endast kan nekas med motiveringen att behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt, om behovet i realiteten tillgodoses. Mannens fru led av sjukdomsbesvär som påverkades negativt av en ostörd och oregelbunden nattsömn. Domstolen fann att hustrun inte skulle behöva riskera sin egen hälsa för att tillgodose makens behov. Därmed skulle bedömningen göras utan hänsyn till makeansvar. Domstolen beviljade mannen assistansersättning för väntetid.