Mål rörande assistans under sjukhusvistelse

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3183-11

Målet rör en 11-årig pojke med en muskelsjukdom, spinal muskelatrofi, som är infektionskänslig och har astma. Pojken var beviljad assistans all vaken tid på dygnet. Hans vardag bestod dock av en sjukdomsbild med astma och allergier. Därför ansökte pojken om assistansersättning vid sjukhusbesöken. Pojken hade återkommande sjukhusbesök, 25 per år. Försäkringskassan argumenterade att eftersom pojken var beviljad all vaken tid så kunde ytterligare tid inte beviljas. Därutöver ansågs han inte ha särskilda skäl. Försäkringskassan uttryckte vidare att pojkens assistent i skolan kunde följa med honom på sjukhusbesöken. Avslutningsvis menade Försäkringskassan att hans sjukhusbesök inte gick att förutse samt att hänsyn måste visas föräldraansvar. Kammarrätten gjorde bedömningen att 25 gånger per år var tillräckligt ofta för att anses utgöra en del av hans dagliga livsföring. Domstolen slog fast att föräldrarna visserligen hade möjlighet att ta ut tillfällig föräldrapenning om de i samband med det avstår förvärvsarbete, men eftersom han behövde hjälp med toalettbesök, på- och avklädning samt förflyttning vid besöken, ansågs tillfällig föräldrapenning inte kunna tillgodose hans hjälpbehov av assistans. Domstolen ansåg att dessa hjälpbehov gick utöver föräldraansvaret för en 11-åring. Eftersom målet rörde sjukhusbesök och ej inneliggande vård var det utöver sjukvårdens ansvar. Skolans ansvar var assistans i skolan varför domstolen bedömde att personalen därifrån inte kunde följa med.