X

Mål rörande omfattning av hjälpbehov och behov av aktiv tillsyn


Domstol: , mål nr

Målet rör en 30-årig man med svår utvecklingsstörning, microcephali, autisminslag och mental retardation. Mannen hade ett hjälpbehov för att klara av sina grundläggande vardagliga bestyr. Försäkringskassan ansåg inte att mannens hjälpbehov uppgick till 20 timmar per vecka. Mannen hade huvudsakligen svårt att kommunicera samt ett destruktivt självskadebeteende. Därutöver förstörde han saker, gick vilse i trafiken och hade vid ett tillfälle hoppat ur en bil under färd. Kammarrätten fann att mannen var i behov av aktiv tillsyn, som på grund av hans kommunikationssvårigheter och utåtagerande beteende krävde ingående kunskaper. Hans hjälpbehov bedömdes således uppgå till mer än 20 timmar per vecka, varför domstolen beviljade mannen assistansersättning.