Mål angående tillhörande av personkrets enligt 1§ 3 LSS

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 61-12

Målet rör en 17-årig man med Brücks syndrom, vilket innebar att mannen hade skörhet i skelettet, stelhet i leder och deformiteter i skelettet som även lett att mannen var rullstolsburen. Mannen hade fått avslag på sin ansökan om assistansersättning, med motiveringen att mannen inte hade ett omfattande behov av stöd och att han därför inte tillhörde den tredje personkretsen enligt LSS. Kammarrätten ansåg att mannens funktionsnedsättning var varaktig och inte berodde på normalt åldrande men att det inte heller kunde anses att mannen hade betydande svårigheter i sin dagliga livsföring, varför han inte kunde anses falla in under den tredje personkretsen. Mannen kunde duscha själv, men behövde hjälp med att plocka fram saker i badrummet, han kunde klä sig till viss del själv (ej trä tröja över huvudet) och äta själv. Domstolen fastställde därför Försäkringskassans beslut.