Mål rörande assistans i samband med sjukhusvistelse

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2049-11

Målet rör en 9-årig pojke som fått avslag på sin ansökan om ersättning för en kortare sjukhusvistelse. Då riktlinjerna för ”kortare tid” på sjukhus ansetts ligga runt 4 veckor ansåg Försäkringskassan att pojken inte hade rätt till de tre dagar som översteg de 4 veckorna. Kammarrätten ansåg att det framstod som ”obilligt” att inte bevilja ersättning för de tre dagar som återstod och pojken fick rätt till ersättning.