Mål rörande fetma och föräldraansvar för en 4-åring

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2784-11

Målet rör en 4-årig pojke med autism, en svår utvecklingsstörning samt
kraftig fetma. Pojken fick avslag på sin ansökan då hans grundläggande behov inte bedömdes uppgå till 14 timmar per vecka med motiveringen att fetma inte ansågs vara ett varaktigt funktionshinder. Kammarrätten gav pojken rätt till ersättning, med motiveringen att de grundläggande behoven väsentligt översteg 20 timmar per vecka. Domstolen menade att pojkens fetma hade ett sådant samband med hans övriga diagnoser att den skulle beaktas vid bedömningen av hans behov av personlig assistans för hans grundläggande behov samt att skillnaden mellan pojken och ett normalt utvecklat barn i samma ålder var för stor för att det skulle falla inom föräldraansvaret.