Mål rörande förhöjt schablonbeloppet

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2830-11

Målet rör en 21-årig man som först beviljats förhöjd ersättning, varefter beslutet ändrats och han meddelats avslag. Fråga i målet rör huruvida den enskilde i målet har rätt till assistansersättning beräknat på ett timbelopp per beviljad assistanstimme som understiger schablonbeloppet. Försäkringskassan ansåg att mannen ej hade kommit upp i de belopp som krävdes för att ha rätt till förhöjd ersättning. Inledningsvis fastställde kammarrätten att assistansersättning lämnas endast under förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter, enligt 3 a § LASS. Domstolen ansåg att mannen inte haft kostander för sin personliga assistans som gav honom rätt till förhöjt schablonbelopp. Dock hade han haft kostnader för sin personliga assistans som översteg det av Försäkringskassan beslutade beloppet, varför han bedömdes ha rätt till ersättning för alla sina kostnader.