Mål rörande omfattning av hjälpbehov vid fritidsaktiviteter samt föräldraansvar

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 353-11

Målet rör en 11-årig flicka med diagnosen bilateral spastisk Cerebral Pares med GMFCS- nivå V. Flickan tillhörde personkrets 1. Hon var rullstolsburen och använde ortoser samt var helt beroende av sin omgivning vad gäller förflyttningar. Flickan hade begärt fler assistanstimmar för måltider, blöjbyten, fritidssysselsättning med mera men fått avslag på sin ansökan av Försäkringskassan. Domstolen fann inte att flickan gjort det sannolikt att hon behövde fler assistanstimmar än de hon beviljats. Domstolen konstaterade också att viss del av den tid som hon beviljats för kommunikation kunde användas vid fritidsaktiviteter. Domstolen bedömde att flickan tillförsäkrats goda levnadsvillkor och hennes överklagan avslogs.