Mål rörande omfattningen av grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3596-11

Målet rör en 48-årig man med en medfödd neurosedynskada som lett till ett antal omfattande funktionsnedsättningar. Han var även född med hjärnblödning, vilken resulterat i en förlamning av vänstra ansiktshalvan samt orsakat vissa inlärningssvårigheter. Mannen var även döv sedan födseln och hade grava synskador på båda ögonen. Försäkringskassan avslog hans ansökan om personlig assistans med motiveringen att han kunde kommunicera via en dövtolk och var därför inte i behov av en personlig assistans. Kammarrätten slog fast att han hade rätt till assistansersättning då hans grundläggande behov sannolikt översteg 20 timmar per veckan.