Mål rörande rätt till assistansersättning under nattetid.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 127-18

Målet rör en 22- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Han yrkade att han skulle beviljas ersättning för dubbelassistans all vaken tid och tillsyn av en vaken assistent nattetid samt väntetid för en andra assistent nattetid. Försäkringskassan hade, enligt honom, beräknat dygnsvilan till sju timmar när den egentligen varade fyra till fem timmar. Han var mycket utåtagerande och angrep personer i sin omgivning, därmed behövde han två assistenter. Det förelåg risk för utbrott till dess han somnade samt om han vaknade på natten. Trots detta hade Försäkringskassan endast beviljat honom dubbelassistans med 17 timmar under vaken tid och 0,5 timmar under natt. Försäkringskassan bestred yrkandet med motivering att tiden var välberäknad utifrån bevisningen som fanns tillgänglig. Enligt kammarrätten framgick det inte av utredningen att hans hjälpbehov under dygnsvilan varit mer omfattande än vad Försäkringskassan hade beslutat om. Domstolen gjorde således samma bedömning som Försäkringskassan.