Mål rörande rätt till dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1014-19

Målet rör en 41- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en grav utvecklingsstörning, vänstersida motoriska svårigheter och svår autism. Försäkringskassan omprövade hans rätt till assistansersättning och fann att han inte längre var berättigad till det med motivering att utredningen inte gav tillräckligt stöd för att han var i behov av dubbelassistans vid personlig hygien samt av- och påklädning. Det fanns däremot en utredning som visade att en person klarade att hjälpa honom med dessa behov. Kammarrätten tog del av utredningen som visade att personalen på kortidsvistelsen anförde att det var bäst att jobba själv med honom, både utifrån hans behov och även för personalen. Det hade inte inträffat några allvarliga incidenter utöver enstaka tillfällen då personal fått riv- eller blåmärken. Utredningen gav inte stöd för att han var i behov av dubbelassistans och det var inte heller visat att hans hjälpbehov med de grundläggande behoven var större än vad Försäkringskassan hade beräknat. Han fick således inte rätt till assistansersättning eftersom hans grundläggande behov inte gick upp till 20 timmar i veckan.