Mål rörande rätt till personlig assistans avseende personlig hygien och justering av kläderna

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 425-19

Målet rör en 66- årig man som var i behov av personlig assistans vid duschning i form av schamponering, intvålning, torkning och insmörjning av kroppen. Han kunde dock själv massera in schampo i håret och skölja delar av kroppen som han kom åt. Han klarade att genomföra toalettbesök men var ibland i behov av hjälp. Utöver det behövde han också hjälp med justering av kläderna. Kommunen beviljade en sammanlagd tid för dessa moment av 3 timmar per vecka. Hans behov var av återkommande karaktär men tidsåtgången var ringa, vilket innebar att han inte hade rätt till personlig assistans. Förvaltningsrätten gjorde en ny bedömning av mannens grundläggande behov som uppgick till totalt fyra timmar och 42 minuter per vecka och beviljade honom personlig assistans. Även om behoven avsåg mer tid ansåg kammarrätten att de hjälpbehoven som var av mycket integritetskänsligt slag inte var tillräckligt omfattande och av sådan karaktär som gav honom rätt till personlig assistans