Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid samt för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4990-18

Målet rör en 16- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism, blindhet, utvecklingsstörning och epilepsi. Tjejen yrkade att kommunen skulle bevilja henne fler timmar av personlig assistans än de hon hade beviljats då hon var i behov av aktiv tillsyn och hjälp med kommunikation. Hon yrkade att hennes behov av tillsyn för att aktivera och motivera henne skulle anses vara ett annat personligt behov och att hennes behov av en stödperson för att kunna kommunicera skulle vara ett grundläggande behov alternativ ett övrigt behov. Kommunen avslog yrkandet med motivering att även om hon hade svårt att kommunicera kunde hon tala och påkalla uppmärksamhet. Kommunikationen skulle därmed inte räknas som ett grundläggande behov. Gällande tillsynen anförde kommunen att hon hade ett stort hjälpbehov men att hon kunde klara flera delmoment själv med hjälp av guidning, motivering och påminnelser.

Kammarrätten konstaterade att hon var i behov av aktiv tillsyn under all vaken tid som ett annat personligt behov. Detta med hänsyn till att ett läkarutlåtande visade att hon kunde gå in i väggar, hörnor, gå rakt ut i gatan m.m. Gällande kommunikationen meddelade kammarrätten att behovet inte utgjorde ett grundläggande behov men att det kunde godtas som ett annat personligt behov då hon hade stora svårigheter med att kommunicera. Kammarrätten beviljade därmed henne fler timmar av personlig assistans i samband med aktiv tillsyn och kommunikation.