Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 i LSS

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5389-18

Målet rör en 67- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 då hon led av MS och satt i rullstol. Hon kunde inte gå själv och behövde hjälp med all förflyttning. Hon hade stora svårigheter med att själv gå på toaletten, sköta sin hygien, ta på sig kläder och äta utan hjälp och behövde därmed personlig assistans. Kommunen bestred yrkandet och anförde att kvinnan inte tillhörde personkrets 3 med motivering att hennes funktionshinder inte var stora och inte orsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att hennes funktionshinder var varaktigt och inte berodde på normalt åldrande. Med stöd i utredningen meddelade kammarrätten att hennes funktionshinder inte var stora och orsakade betydande svårigheter. Detta eftersom hon med stöttning själv klarade av toalettbesök, att äta och av- och påklädning. Vidare fann domstolen att hon vid dusch endast behövde hjälp med nedre delen av kroppen och till viss del övre samt att hon vid förflyttningar kunde stödja på benen. Domstolen ansåg att hon inte tillhörde personkrets 3.