Mål rörande tillhörighet i personkrets 3

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1912-19

Målet rör en 12- årig tjej som led av en diagnos som orsakade grovmotoriska svårigheter och balanssvårigheter, svårigheter att koordinera sina rörelser, muskelsvaghet, dålig handstyrka och finmotoriska svårigheter. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans då hon inte bedömdes tillhöra personkrets 3. Hennes funktionsnedsättningar var varaktiga och berodde inte på normalt åldrande men de var inte så stora och förorsakade inte sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att hon var i behov av stöd och service. Kammarrätten konstaterade att hon var i behov av viss hjälp i samband med toalettbesök samt av- och påklädning. Utredningen i dessa hänseenden baserades dock på hennes föräldrars beskrivningar. Utredningen innehöll även uppgifter om att hon klarade många moment i den dagliga livsföringen på egen hand. Hon kunde äta mat, förflytta sig både inomhus och utomhus, kommunicera, klä av och på sig samt sköta sin personliga hygien. Domstolen ansåg att henens funktionsnedsättningar inte var stora och inte förorsakade sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon tillhörde således inte personkrets 3.