Mål rörande personlig assistans för aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 539-18

Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om aktiv tillsyn som förutsätter ingående kunskaper med motivering att kraven på utbrottens allvarlighet och frekvens inte var uppfyllda. Utredningarna visade inte något sådant beteende. Han kunde ibland bli utåtagerande men det kunde undvikas genom struktur och planering. Killen anförde att han kunde utsätta sig själv och andra i allvarlig fara och att det endast var föräldrarna som förstod hans signaler och som kunde hjälpa honom i farliga situationer.

Kammarrätten meddelade att killen var i behov av aktiv tillsyn för att ingripa i faresituationer. Vidare konstaterade domstolen att killen hade accepterad vikarier för sin elevassistent och att det saknades dokumentation från skola eller andra aktörer som visade att det krävdes ingående kunskaper om honom. Hans behov av tillsyn utgjorde därmed inte ett grundläggande behov.