Mål rörande rätt till assistansersättning för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 25-19

Målet rör en 14-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Killen yrkade på assistansersättning för aktiv tillsyn då hans behov av hjälp förutsatt ingående kunskaper om honom och hans funktionshinder för att kunna förstå hans agerande och avleda hans utbrott. Försäkringskassan bestred yrkandet med motivering att utredningen inte gav stöd för att behovet av tillsyn förutsatt att en person hade ingående kunskaper om honom och hans funktionshinder. Det var tillräckligt att en person var medveten om hans funktionshinder och hans svårigheter för att kunna hjälpa honom. Kammarrätten ansåg att det inte tydligt framgick att tillsynen skulle behöva utövas av en person som hade ingående kunskaper om honom. Tillsynen han behövde var inte att betrakta som annan hjälp som krävde ingående kunskaper om honom och det var därför inte fråga om ett grundläggande behov som kunde ge rätt till assistansersättning.