Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp med att dricka och rätt till dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 676-18

Målet rör en 58- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Ehler Danlos syndrom. Kvinnan ansökte om assistans för hjälp med att dricka samt dubbelassistans för lägesändringar i säng, avtvättning och dusch, hygien efter toalettbesök, av- och påklädning av kläder, ortoser, nackkrage och pumpstövlar samt vid alla förflyttningar mellan säng, rullstol och hygienstol. Försäkringskassan avslog hennes ansökan med motivering att det inte hade kommit några medicinska uppgifter som motiverade hennes behov och att hon kunde få bidrag för bostadsanpassning i stället för dubbelassistans.

Kammarrätten meddelade att det framgick av läkarens intyg att hon hade en svårare variant av sjukdomen som gjorde att hon succesivt blev sämre. Med stöd av det medicinska underlaget om framför allt risken för att hennes leder vreds ur led ansåg domstolen att hon var i behov av dubbelassistans för alla moment som hon hade ansökt om. Domstolen konstaterade även att hon hade rätt till assistansersättning för att föra dryck till munnen då musklerna i hennes arm krampade vid låg belastning och omöjliggjorde funktion