Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation, aktiv tillsyn och måltider

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5256-18

Målet rör en 19-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av ett psykiskt funktionshinder. Killen yrkade att han skulle ha rätt till assistansersättning i samband med kommunikation, aktiv tillsyn och måltider. Hans kommunikationssvårigheter var sådana att det krävdes ingående kunskaper om honom, hans kommunikationssätt och funktionshinder för att kunna kommunicera. Vidare anförde killen att han behövde aktiv tillsyn då han saknade konsekvenstänkande och det fanns en risk att han skadade sig själv, andra eller egendom genom att t.ex. springa ut i gatan eller få tag i ett vasst föremål. Det förelåg ett hjälpbehov som förutsatte ingående kunskaper om honom och hans funktionsnedsättning. Gällande måltider anförde han att det inte kunde anses rimligt att Försäkringskassan hänvisade honom att äta med händerna för att få i sig mat. Försäkringskassan bestred yrkande med motivering att det inte kunde anses klarlagt att hans beteendeproblem var så speciella att det förelåg ett hjälpbehov som förutsatte ingående kunskaper. Det var inte visat att han inte kunde äta självständigt.

Kammarrätten meddelade utifrån utredningen att killen saknade ett verbalt språk och teckenspråk men att han kunde uttrycka sig genom signaler och med några enstaka bilder. Det var dock svårt för utomstående att lära sig hans signaler. Kammarrätten ansåg att det krävdes ingående kunskaper om honom, hans funktionshinder och hans kommunikationssätt för att kunna förstå honom. Det var därmed ett grundläggande behov som gav rätt till personlig assistans. Vidare meddelade domstolen att med hänsyn till hans svårigheter att kommunicera, krävdes det ingående kunskaper om honom för att utöva aktiv tillsyn. Det var också fråga om ett grundläggande behov. Gällande måltiderna konstaterade kammarrätten att det inte kunde vara rimligt att han skulle vara hänvisad till att äta mat med händerna som normalt intas med hjälp av bestick. Det var därmed fråga om ett grundläggande behov. Då hans grundläggande behov översteg 20 timmar hade han rätt till assistansersättning.