Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 9424-18

Målet rör en 64-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Enligt Försäkringskassan var inte hans behov av extra duschtillfällen pga. träning ett grundläggande behov. Han kunde välja att duscha på morgonen eller på eftermiddagen för att hålla sig ren. Vidare menade Försäkringskassan att gällande hans hjälpbehov med att torka sig i samband med toalettbesök hade han en bidétillsats som innebar att han kunde spola och torka sig själv.

Kammarrätten konstaterade att han kunde omdisponera hjälpen i samband med dusch på så sätt att han tog sin dagliga dusch efter träningen de dagar han tränade. Eftersom han då skulle vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor fanns det inte skäl för att bevilja ytterligare tid för hjälp med dusch. Gällande hjälpbehovet med torkning efter toalettbesök utgjorde det ett grundläggande behov. Dock gav det inte rätt till personlig assistans eftersom behovet tillgodoseddes genom den automatiska bidétillsatsen. Då hans grundläggande behov inte uppgick till mer än 20 timmar per vecka fick han inte rätt till assistansersättning.