Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning och för personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6274-17

Målet rör en 3- årig pojke tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för sondmatning med motivering att Försäkringskassan redan hade beaktat 5 timmar och 30 minuter per vecka för hjälp med justering av slang under måltiden samt byte av slang. Insatsen var inte av tillräckligt integritetskänsligt och kvalificerat karaktär för att den skulle uppfylla kraven för att vara ett grundläggande behov. Det saknades stöd i utredningen för att han skulle behöva aktiv tillsyn av övervakande karaktär under sondmatningen. Gällande den personliga hygienen anförde Försäkringskassan att det fanns ett stort föräldraansvar och att ytterligare tid för hjälp med personlig hygien inte skulle godkännas.

Kammarrätten konstaterade att föräldraansvaret för en 3- årig var omfattande. Med hänsyn till detta ansåg domstolen att den sammantagna tiden som Försäkringskassan hade godtagit för sondmatning var skälig. Kammarrätten fann inte heller några skäl för att godta mer tid än vad Försäkringskassan hade gjort beträffande personlig hygien (blöjbyten). Då hans grundläggande behov inte uppgick till mer än 20 timmar per vecka fick han inte rätt till assistansersättning.