Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett annat personligt behov och för rikning under dygnsvilan

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2612-18

Målet rör en 64- årig man tillhörande personkrets 2 som led av total plexus brakialisskada och var rullstolsburen till följd av en motorcykelolycka. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för tillsyn med motivering att hans behov kunde tillgodoses med assistansersättningen som han redan hade beviljats. Han hade förmåga att vara ensam och klarade av att larma. Han kunde omdisponera sin tid. Hans behov av att lägga sig ner vid smärtgenombrott kunde inte ligga till grund för att bevilja honom tid för tillsyn som ett annat personligt behov. Det fanns inte heller stöd för att han behövde tillsyn under tiden han låg i sängen.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att han fick oförutsägbara och mycket kraftiga smärtanfall dagligen som gjorde att han måste lägga sig i sängen för att undvika smärtacceleration, illamående och kräkningar. Domstolen ansåg att han inte kunde lämnas ensam utom hörhåll, utan att det krävdes en person närvarande för att utöva tillsyn över honom. Gällande hans behov av rikning under dygnsvilan konstaterade domstolen att han inte kunde utföra förberedelse- och efterarbetet själv. Han fick därmed ytterligare assistansersättning för detta. Han fick även rätt till assistansersättning för hela rikningstillfället.