Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6438-17

Målet rör en 9- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han hade utvecklats positivt sedan det första beslutet om personlig assistans. Vid det senare beslutet kunde han själv klä av och på sig, genomföra toalettbesök och viss personlig hygien samt äta och dricka själv, men han behövde påminnelser vid samtliga moment. I beslutet anförde kommunen att han inte längre behövde tillsyn när han vistades inomhus.

Kammarrätten bedömde att även en nioåring utan funktionshinder hade ett relativt stort tillsynsbehov och normalt inte kunde lämnas ensam hemma annat än kortare stunder. Domstolen ansåg att utredningen inte gav stöd för att han hade ett behov av tillsyn som icke-funktionsnedsatta barn i hans ålder hade. Kammarrätten meddelade att eftersom han själv kunde tillgodose de andra grundläggande behoven skulle han inte få rätt till ytterligare personlig assistans.