Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete samt makeansvar.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 787-17

Målet rör en 48- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en fysisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för städning, diskning och tvättning då behovet kunde tillgodoses av hennes make. Hon anförde att det var orimligt att hennes make skulle stå för allt hushållsarbete.

Kammarrätten meddelade att en förutsättning för att skötsel av det gemensamma hemmet ska kunna tillgodoses genom personlig assistans var att det rörde sig om insatser som utförs tillsammans med den enskilde som ett led i det personliga stödet. Maken som inte har ett funktionshinder får vanligtvis stå för en stor del av hushållsarbetet. Kammarrätten konstaterade att med hänsyn till makars gemensamma ansvar för hemmet skulle hennes make ta fullt ansvar för övriga hushållssysslor som kvinnan inte kunde utföra själv. Därmed beviljade inte domstolen rätt till personlig assistans.