Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3842-17

Målet rör en 9- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för kommunikation då han kunde kommunicera med hjälp av diagram, bilder och synwriter samt otydligt via tecken och tal. Det krävdes viss erfarenhet för att tolka honom rätt men inte ingående kunskaper om honom. Av läkarintyg framgick det att han hade begränsade möjligheter att förstå vad man sade och hade mycket svårt med expressiv kommunikation.

Enligt kammarrätten var det inte tillräckligt att kunna alternativa kommunikationssätt för att kommunicera med honom utan det krävdes även ingående kunskaper om hans funktionshinder och hans kommunikationssätt för att förstå honom och få honom att förstå. Domstolen meddelade att hans behov av hjälp med att kommunicera var av sådan omfattning att han fick rätt till personlig assistans.